STM32103 (BluePill) + SPI + PEtitFS = problem :(

Zestawy developrskie z mikrokontrolerami STM32 innych firm i nie tylko
ODPOWIEDZ
amilo
Nowy
Posty: 1
Rejestracja: 18 kwie 2018, 21:17

STM32103 (BluePill) + SPI + PEtitFS = problem :(

Post autor: amilo »

Witam,
Od kilku dni walczę z obsługą karty SD za pomocą SPI w STM32103 i nie mogę sobie poradzić.


Iniscjalizacja SPI:
 1. extern void SPI_init()
 2. {
 3.  
 4.     RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN; //podłaczenie zegara SPI1
 5.     RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN; //podłaczenie zegara do portu A
 6.  
 7.  
 8.     gpio_pin_cfg(GPIOA, PA0, gpio_mode_output_PP_2MHz);     // konfiguracja pinu PA0 jako wyjścia pływającego
 9.     gpio_pin_cfg(GPIOA, PA5, gpio_mode_alternate_PP_10MHz); // konfiguracja pinu PA5 jako alternatywnego        /* SCK */
 10.     gpio_pin_cfg(GPIOA, PA6, gpio_mode_input_pull);         // konfiguracja pinu PA6 jako wejścia              /* MISO */
 11.     gpio_pin_cfg(GPIOA, PA7, gpio_mode_alternate_PP_10MHz); // konfiguracja pinu PA7 jako alternatywnego        /* MOSI */
 12.  
 13.  
 14.     SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSM;   //Linia NSS jest sterowana programowo
 15.     SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSI;   //Stan lini NSS jest wystawiany na nóżke
 16.     SPI1->CR1 |= SPI_CR1_MSTR;  //wybranie trybu typu master
 17.     SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BR_0;
 18.     SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;   //włączenie SPI
 19.  
 20. }
Wybieranie slave'a
 1. void slaveSelect_ctrl (uint8_t state)
 2. {
 3.     if (state)
 4.     {
 5.         BB(GPIOA->ODR, PA0) = 0;        // activate slave
 6.     }
 7.     else
 8.     {
 9.         while(SPI1->SR & SPI_SR_BSY);
 10.         BB(GPIOA->ODR, PA0) = 1;        // deactivate slave
 11.     }
 12. }
Funkcie do wysyałania i odbierania danych po SPI
 1. void spi_write (uint8_t data)
 2. {
 3.     while(!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));    // sprawdzenie czy rejestr DR jest pusty
 4.     SPI1->DR = data;                    // wysłanie danych
 5.  
 6. }
 7.  
 8.  
 9. uint8_t spi_read (void)
 10. {
 11.     uint8_t data;
 12.  
 13.     while(!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));    // sprawdzenie czy rejestr DR jest pusty
 14.     SPI1->DR = 0xFF;                    // wysłanie danych
 15.     while(!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE));   // oczekiwanie na flagę inforującą, że odebraliśmy dane
 16.     data = SPI1->DR;                    // przepisanie odebranych danych
 17.     return data;
 18. }
Do obsługi karty kozystam z biblioteki PetitFS.
Jedyne zmiany jakie poczyniłem w tej biblitece to: zmiana wfunkcjach xmit_spi, rcv_spi (włożyłem tam moje funkcje do wysyłania i odbierania danych po SPI) oraz pozmieniałem definicje makr: SELECT(), DESELECT() oraz MMC_SEL
 1. /* USI control functions (Defined in usi.S, Platform dependent) */
 2. void xmit_spi (BYTE data)   /* Send a byte */
 3. {
 4.     spi_write(data);
 5. }
 6. BYTE rcv_spi (void) /* Send 0xFF and receive a byte */
 7. {
 8.     return spi_read();
 9. }
 10.  
 11.  
 12. /* Port Controls (Platform dependent) */
 13. #define SELECT()    slaveSelect_ctrl(0);        /* MMC CS = L */
 14. #define DESELECT()  slaveSelect_ctrl(1);        /* MMC CS = H */
 15. #define MMC_SEL     !(GPIOA->IDR & GPIO_IDR_IDR0)   /* MMC CS status (true:selected) */
 16. //#define   INIT_SPI()  { USICR = 0b00011000; }     /* Initialize SPI port */
Dla czytelności wklejam cały plik mmc.c
 1. /*-----------------------------------------------------------------------*/
 2. /* PFF - Low level disk control module for ATtiny85     (C)ChaN, 2009    */
 3. /*-----------------------------------------------------------------------*/
 4.  
 5. #define _WRITE_FUNC 1
 6.  
 7. //#include <avr/io.h>
 8. #include "diskio.h"
 9. #include "../UART/UART.h"
 10. #include "../SPI/spi.h"
 11. //#include "suart.h"
 12.  
 13.  
 14. /* Definitions for MMC/SDC command */
 15. #define CMD0    (0x40+0)    /* GO_IDLE_STATE */
 16. #define CMD1    (0x40+1)    /* SEND_OP_COND (MMC) */
 17. #define ACMD41  (0xC0+41)   /* SEND_OP_COND (SDC) */
 18. #define CMD8    (0x40+8)    /* SEND_IF_COND */
 19. #define CMD16   (0x40+16)   /* SET_BLOCKLEN */
 20. #define CMD17   (0x40+17)   /* READ_SINGLE_BLOCK */
 21. #define CMD24   (0x40+24)   /* WRITE_BLOCK */
 22. #define CMD55   (0x40+55)   /* APP_CMD */
 23. #define CMD58   (0x40+58)   /* READ_OCR */
 24.  
 25.  
 26. /* USI control functions (Defined in usi.S, Platform dependent) */
 27. void xmit_spi (BYTE data)   /* Send a byte */
 28. {
 29.     spi_write(data);
 30. }
 31. BYTE rcv_spi (void) /* Send 0xFF and receive a byte */
 32. {
 33.     return spi_read();
 34. }
 35.  
 36.  
 37. /* Port Controls (Platform dependent) */
 38. #define SELECT()    slaveSelect_ctrl(0);        /* MMC CS = L */
 39. #define DESELECT()  slaveSelect_ctrl(1);        /* MMC CS = H */
 40. #define MMC_SEL     !(GPIOA->IDR & GPIO_IDR_IDR0)   /* MMC CS status (true:selected) */
 41. //#define   INIT_SPI()  { USICR = 0b00011000; }     /* Initialize SPI port */
 42.  
 43. /*--------------------------------------------------------------------------
 44.  
 45.    Module Private Functions
 46.  
 47. ---------------------------------------------------------------------------*/
 48.  
 49. static
 50. BYTE CardType;
 51.  
 52.  
 53. /*-----------------------------------------------------------------------*/
 54. /* Deselect the card and release SPI bus                                 */
 55. /*-----------------------------------------------------------------------*/
 56.  
 57. static
 58. void release_spi (void)
 59. {
 60.     DESELECT();
 61.     rcv_spi();
 62. }
 63.  
 64.  
 65. /*-----------------------------------------------------------------------*/
 66. /* Send a command packet to MMC                                          */
 67. /*-----------------------------------------------------------------------*/
 68.  
 69. static
 70. BYTE send_cmd (
 71.     BYTE cmd,       /* Command byte */
 72.     DWORD arg       /* Argument */
 73. )
 74. {
 75.     BYTE n, res;
 76.  
 77.  
 78.     if (cmd & 0x80) {   /* ACMD<n> is the command sequense of CMD55-CMD<n> */
 79.         cmd &= 0x7F;
 80.         res = send_cmd(CMD55, 0);
 81.         if (res > 1) return res;
 82.     }
 83.  
 84.     /* Select the card */
 85.     DESELECT();
 86.     rcv_spi();
 87.     SELECT();
 88.     rcv_spi();
 89.  
 90.     /* Send a command packet */
 91.     xmit_spi(cmd);                      /* Start + Command index */
 92.     xmit_spi((BYTE)(arg >> 24));        /* Argument[31..24] */
 93.     xmit_spi((BYTE)(arg >> 16));        /* Argument[23..16] */
 94.     xmit_spi((BYTE)(arg >> 8));         /* Argument[15..8] */
 95.     xmit_spi((BYTE)arg);                /* Argument[7..0] */
 96.     n = 0x01;                           /* Dummy CRC + Stop */
 97.     if (cmd == CMD0) n = 0x95;          /* Valid CRC for CMD0(0) */
 98.     if (cmd == CMD8) n = 0x87;          /* Valid CRC for CMD8(0x1AA) */
 99.     xmit_spi(n);
 100.  
 101.     /* Receive a command response */
 102.     n = 10;                             /* Wait for a valid response in timeout of 10 attempts */
 103.     do {
 104.         res = rcv_spi();
 105.     } while ((res & 0x80) && --n);
 106.  
 107.     return res;         /* Return with the response value */
 108. }
 109.  
 110.  
 111.  
 112. /*--------------------------------------------------------------------------
 113.  
 114.    Public Functions
 115.  
 116. ---------------------------------------------------------------------------*/
 117. #if _WRITE_FUNC
 118.  
 119.     void write_close(void)
 120.     {
 121.         BYTE res = disk_writep(0,0);
 122.         uint8_t i;
 123.         for (i=0; i<100 && res; i++) res = disk_writep(0,0);
 124.     }
 125. #endif
 126.  
 127. /*-----------------------------------------------------------------------*/
 128. /* Initialize Disk Drive                                                 */
 129. /*-----------------------------------------------------------------------*/
 130.  
 131. DSTATUS disk_initialize (void)
 132. {
 133.     BYTE n, cmd, ty, ocr[4];
 134.     WORD tmr;
 135.  
 136.  
 137. //  INIT_SPI();
 138.  
 139.  
 140. #if _WRITE_FUNC
 141.     if (MMC_SEL) disk_writep(0, 0);     /* Finalize write process if it is in progress */
 142.  
 143.  
 144. #endif
 145.     for (n = 100; n; n--) rcv_spi();    /* Dummy clocks */
 146.  
 147.     ty = 0;
 148.     if (send_cmd(CMD0, 0) == 1) {           /* Enter Idle state */
 149.         if (send_cmd(CMD8, 0x1AA) == 1) {   /* SDv2 */
 150.             for (n = 0; n < 4; n++) ocr[n] = rcv_spi();     /* Get trailing return value of R7 resp */
 151.             if (ocr[2] == 0x01 && ocr[3] == 0xAA) {             /* The card can work at vdd range of 2.7-3.6V */
 152.                 for (tmr = 12000; tmr && send_cmd(ACMD41, 1UL << 30); tmr--) ;  /* Wait for leaving idle state (ACMD41 with HCS bit) */
 153.                 if (tmr && send_cmd(CMD58, 0) == 0) {       /* Check CCS bit in the OCR */
 154.                     for (n = 0; n < 4; n++) ocr[n] = rcv_spi();
 155.                     ty = (ocr[0] & 0x40) ? CT_SD2 | CT_BLOCK : CT_SD2;  /* SDv2 (HC or SC) */
 156.                 }
 157.             }
 158.         } else {                            /* SDv1 or MMCv3 */
 159.             if (send_cmd(ACMD41, 0) <= 1)   {
 160.                 ty = CT_SD1; cmd = ACMD41;  /* SDv1 */
 161.             } else {
 162.                 ty = CT_MMC; cmd = CMD1;    /* MMCv3 */
 163.             }
 164.             for (tmr = 25000; tmr && send_cmd(cmd, 0); tmr--) ; /* Wait for leaving idle state */
 165.             if (!tmr || send_cmd(CMD16, 512) != 0)          /* Set R/W block length to 512 */
 166.                 ty = 0;
 167.         }
 168.     }
 169.     CardType = ty;
 170.     release_spi();
 171.  
 172.     return ty ? 0 : STA_NOINIT;
 173. }
 174.  
 175.  
 176.  
 177. /*-----------------------------------------------------------------------*/
 178. /* Read partial sector                                                   */
 179. /*-----------------------------------------------------------------------*/
 180.  
 181. DRESULT disk_readp (
 182.     BYTE *buff,     /* Pointer to the read buffer (NULL:Read bytes are forwarded to the stream) */
 183.     DWORD lba,      /* Sector number (LBA) */
 184.     WORD ofs,       /* Byte offset to read from (0..511) */
 185.     WORD cnt        /* Number of bytes to read (ofs + cnt mus be <= 512) */
 186. )
 187. {
 188.     DRESULT res;
 189.     BYTE rc;
 190.     WORD bc;
 191.  
 192.  
 193.     if (!(CardType & CT_BLOCK)) lba *= 512;     /* Convert to byte address if needed */
 194.  
 195.     res = RES_ERROR;
 196.     if (send_cmd(CMD17, lba) == 0) {        /* READ_SINGLE_BLOCK */
 197.  
 198.         bc = 30000;
 199.         do {                            /* Wait for data packet in timeout of 100ms */
 200.             rc = rcv_spi();
 201.         } while (rc == 0xFF && --bc);
 202.  
 203.         if (rc == 0xFE) {               /* A data packet arrived */
 204.             bc = 514 - ofs - cnt;
 205.  
 206.             /* Skip leading bytes */
 207.             if (ofs) {
 208.                 do rcv_spi(); while (--ofs);
 209.             }
 210.  
 211.             /* Receive a part of the sector */
 212.             if (buff) { /* Store data to the memory */
 213.                 do
 214.                     *buff++ = rcv_spi();
 215.                 while (--cnt);
 216.             } else {    /* Forward data to the outgoing stream (depends on the project) */
 217.                 do
 218.                     uart_putc(rcv_spi());/* (Console output) */
 219. //                  xmit(rcv_spi());    /* (Console output) */
 220.                 while (--cnt);
 221.             }
 222.  
 223.             /* Skip trailing bytes and CRC */
 224.             do rcv_spi(); while (--bc);
 225.  
 226.             res = RES_OK;
 227.         }
 228.     }
 229.  
 230.     release_spi();
 231.  
 232.     return res;
 233. }
 234.  
 235.  
 236.  
 237. /*-----------------------------------------------------------------------*/
 238. /* Write partial sector                                                  */
 239. /*-----------------------------------------------------------------------*/
 240. #if _WRITE_FUNC
 241.  
 242. DRESULT disk_writep (
 243.     const BYTE *buff,   /* Pointer to the bytes to be written (NULL:Initiate/Finalize sector write) */
 244.     DWORD sa            /* Number of bytes to send, Sector number (LBA) or zero */
 245. )
 246. {
 247.     DRESULT res;
 248.     WORD bc;
 249.     static WORD wc;
 250.  
 251.  
 252.     res = RES_ERROR;
 253.  
 254.     if (buff) {     /* Send data bytes */
 255.         bc = (WORD)sa;
 256.         while (bc && wc) {      /* Send data bytes to the card */
 257.             xmit_spi(*buff++);
 258.             wc--; bc--;
 259.         }
 260.         res = RES_OK;
 261.     } else {
 262.         if (sa) {   /* Initiate sector write process */
 263.             if (!(CardType & CT_BLOCK)) sa *= 512;  /* Convert to byte address if needed */
 264.             if (send_cmd(CMD24, sa) == 0) {         /* WRITE_SINGLE_BLOCK */
 265.                 xmit_spi(0xFF); xmit_spi(0xFE);     /* Data block header */
 266.                 wc = 512;                           /* Set byte counter */
 267.                 res = RES_OK;
 268.             }
 269.         } else {    /* Finalize sector write process */
 270.             bc = wc + 2;
 271.             while (bc--) xmit_spi(0);   /* Fill left bytes and CRC with zeros */
 272.             if ((rcv_spi() & 0x1F) == 0x05) {   /* Receive data resp and wait for end of write process in timeout of 300ms */
 273.                 for (bc = 65000; rcv_spi() != 0xFF && bc; bc--) ;   /* Wait ready */
 274.                 if (bc) res = RES_OK;
 275.             }
 276.             release_spi();
 277.         }
 278.     }
 279.  
 280.     return res;
 281. }
 282. #endif
I teraz w pętli głównej chcę zrobić inicjalizację karty, odczyt zawartości, modyfikacja i zapis zmienionych danych:
 1. while ( i-- && (res = disk_initialize()));  /*inicjalizacja karty SD*/
 2.     if(res == FR_OK)                            /*sprawdzenie czy powiodła się inicjalizacja*/
 3.     {
 4.         res = pf_mount(&fs);                    /*inicjalizacja napędu logicznego w strukturze fs*/
 5.         if (res == FR_OK)
 6.         {
 7.             res =  pf_open(file_name);          /*otwarcie naszego pliku*/
 8.             if (res ==  FR_OK)
 9.             {
 10.                 res = pf_read(bufor, sizeof(bufor), &s1);   /*odczyt danych z pliku do bufora*/
 11.                 if(res == FR_OK)
 12.                 {
 13.                     bufor[s1 + 1] = 0;
 14.                     uart_puts(bufor);           /*wyświetlenie zawartosci bufora*/
 15. //                  _delay_ms(3000);
 16.                     uart_puts("\n\r");
 17.                     uart_puts("zapis -> test.txt");
 18.                     uart_puts("\n\r");
 19.                     if(bufor[0] == 't') sprintf(bufor, "TEST ****");
 20.                     else                sprintf(bufor, "test ----");
 21.  
 22.                     s1=4;
 23.                     res = pf_write(bufor, sizeof(bufor), &s1);
 24. //                  pf_write(0, 0, &w);
 25.  
 26.                     if(res != FR_OK)    uart_puts("write file error");
 27.                     else                uart_puts("OK, zresetuj");
 28.                     uart_puts("\n\r");
 29.  
 30.                     pf_mount(NULL);
 31.                     write_close();
 32.                 }
 33.                 else
 34.                     {
 35.                         uart_puts("read error");
 36.                         uart_puts("\n\r");
 37.                     }
 38.  
 39.             }
 40.             else
 41.             {
 42.                 uart_puts("open file error");
 43.                 uart_puts("\n\r");
 44.             }
 45.         }
 46.         else
 47.         {
 48.             uart_puts("mount error");
 49.             uart_puts("\n\r");
 50.         }
 51.     }
 52.     else
 53.     {
 54.         uart_puts("disk init error");
 55.         uart_puts("\n\r");
 56.     }
Po tych operacjach otrzymuję informacje "disk init error"
Obraz wysłany z ..:: Forum amatorów i pasjonatów elektroniki oraz programowania
Na podglądzie magistrali, na linii MOSI procek cały czas wysyła 0x00

A tak wygląda cały przebieg:
Obraz wysłany z ..:: Forum amatorów i pasjonatów elektroniki oraz programowania

Wnioskuję, że mam źle napisane funkcje do wysyłania i odbierania danych po SPI i/lub źle skonfugurowany port SPI.
Proszę o pomoc i o sprawdzenie moich wypocin :)
ODPOWIEDZ

Wróć do „STM32 Development BOARD”