C++ --- Komunikacja RS232

Krótkie mikroporadniki dotyczące określonych sytuacji i problemów , z którymi się spotykamy na co dzień pisząc programy
w VS C++ , oraz minimalistyczne podejście do rozwiązania problemu.
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
SunRiver
Użytkownik
Posty: 1104
Rejestracja: 08 paź 2017, 11:27
Lokalizacja: Festung Oppeln
Kontakt:

C++ --- Komunikacja RS232

Post autor: SunRiver »

Tym razem w języku C++  poznamy podstawy komunikacji przez port COM. Wielu zakrzyknie że przecież portu COM już niema w żadnym komputerze
, tak to prawda , ale są przejściówki na układach FTDI czy Microchipa i innych , które to udostępniają virtualny port COM poprzez USB. Ponadto
połączenie RS232 przez port COM  to nadal podstawa wymiany informacji między wieloma urządzeniami z komputerem.
Obiektem naszego zainteresowania będzie sterowanie diodą z komputera  podłączoną do płytki Arduino , czy też innego klona tej platformy.  
Nasz pierwszy program popełnimy w konsoli dla ułatwienia. To co zaczynamy ??

Przejdź do FILE-NEW-Project i wybierz nowy projekt CLR CONSOLE APP jak widać na obrazku niżej. Nadaj nazwę projektowi np.
"ArduinoComm" i kliknij OK.

Obrazek

Wybierz Plik ArduinoComm.cpp i otwórz go dwuklikiem :

Obrazek

Uff.... teraz musimy sobie ustalić co właściwie ma robić nasz program :)

> Poprosi użytkownika o wprowadzenie portu szeregowego który chcemy używać i przechowa jego nazwę w zmiennej PortName
> Następnie Spyta czy chcemy włączyć światło czy nie
-- jeśli tak zostanie wysłane 1 włączenia portu
-- jeśli nie zostanie wysłane 0 wyłączenie portu
-->> Program będzie pracował w pętli czekając na zadanie od użytkownika lub jego zakończenie
-->> Musimy tez ustalić szybkość transmisji użytej do komunikacji z naszą płytką

W tym celu dodamy do naszego programu parę linijek kodu z podstawowymi funkcjami:
 1. String^ answer;
 2.         String^ portName;
 3.         int baudRate=9600;
 4.         Console::WriteLine("Podaj nazwę portu COM i wcisnij ENTER");
 5.         portName=Console::ReadLine();

I w ten prosty sposób już działa nasz port COM:) ale .... warto nadmienić, że ...

.NET Framework zawiera gotowe klasy zdefiniowane dla portu szeregowego. Nazywa sie ona SerialPort i jest dostępna w przestrzeni nazw
"SYSTEM:: IO:: Ports " Będziemy używać również innych metod w przestrzeni nazw SYSTEM dlatego na początek użyjemy tej:
dopisując do naszego kodu linijki:
 1. using namespace System;
 2. using namespace System::IO::Ports;
Port szeregowy jako obiekt potrzebuje nazwy portu i szybkości transmisji w swoim konstruktorze , dodamy więc następujące wiersze do kodu.
W naszym przypadku Obiekt Serial PORT będzie się nazywał "ARDUINO".
 1. SerialPort^ arduino;
 2. arduino = gcnew SerialPort(portName, baudRate);
Otwarcie PORTU:

podobnie jak w przypadku plików tekstowych pierwszą rzeczą jaką musimy zrobić jest ich otwarcie. 
Open jest metodą klasy portu szeregowego, która jest częścią stworzonego obiektu ARDUINO. Dopiszemy teraz więc metodę otwarcia:
 1. arduino->Open();
W ten sposób możemy już otworzyć port i nawiązać połączenie.

PĘTLA:

W naszym Programiku użyjemy pętli "do while" W pętli tej zmiennej string przypiszemy przechowywanie odpowiedzi na 2 pytania :

>Czy chcesz kontynuować?
>Włączyć lub Wyłączyć diodę ?

 1. do
 2. {}
 3. while(String::Compare(answer,"yes")==0);
Nasza pętla jest prosta , ale nieco pusta więc czas na ...

Ciało pętli:

Wysyłanie danych ze zmiennej String do tablicy obiektu ARDUINO odbędzie się za pomocą metody WriteLine.
Dodamy następne linijki kodu, myślę że ich znaczenie jest oczywiste:
 1. //  on lub off
 2. Console::WriteLine("Wpisz \"on\" by włączyć lub \"off\" by wyłączyć");
 3. // uzyskana odpowiedź
 4. answer=Console::ReadLine();
 5. //sprawdzenie czy wpisano jedną z opcji
 6. if(String::Compare(answer,"on")==0)
 7. arduino->WriteLine("1"); // wysyła 1 do sunduino
 8. else if(String::Compare(answer,"off")==0)
 9. arduino->WriteLine("0"); // wysyła 0 do Sunduino
 10. else
 11. Console::WriteLine(answer+" nie wybrano żadnej opcji");
 12. // Pytanie czy kontynuować
 13. Console::WriteLine("Jeszcze RAZ? yes/no");
 14.                        
 15. answer=Console::ReadLine();
 16. // czyszczenie ekranu
 17. Console::Clear(); // czyszczenie ekranu konsoli
Jak widzicie to jest banalnie proste, a jakże skuteczne. Jednak żeby nie było niedomówień ....

NASZ pełny program w C++ :

powinien wyglądać następująco:
 1. #include "stdafx.h"
 2.  
 3. using namespace System;
 4. using namespace System::IO::Ports;
 5.  
 6. int main(array<System::String ^> ^args)
 7. {
 8.  
 9.         String^ answer;
 10.         String^ portName;
 11.         int baudRate=9600;
 12.         Console::WriteLine("Wpisz nazwę portu i wcisnij ENTER");
 13.         portName=Console::ReadLine();
 14.         //
 15.         SerialPort^ arduino;
 16.         arduino = gcnew SerialPort(portName, baudRate);
 17.        
 18.         // otwarcie portu
 19.         try
 20.         {
 21.                 arduino->Open();
 22.  
 23.                 do
 24.                 {
 25.                        
 26.                 Console::WriteLine("Wpisz \"on\" by właczć lub \"off\" by wyłączyć");
 27.                        
 28.                         answer=Console::ReadLine();
 29.                        
 30.                         if(String::Compare(answer,"on")==0)
 31.                                 arduino->WriteLine("1");
 32.                         else if(String::Compare(answer,"off")==0)
 33.                                 arduino->WriteLine("0");
 34.                         else
 35.                                 Console::WriteLine(answer+" nie wybrano żadnej opcji");
 36.                                                 Console::WriteLine("Jeszcze raz? yes/no");
 37.                        
 38.                         answer=Console::ReadLine();
 39.                        
 40.                         Console::Clear();
 41.                 }while(String::Compare(answer,"yes")==0);
 42.                
 43.                 arduino->Close();
 44.         }
 45.         catch (IO::IOException^ e  )
 46.         {
 47.                 Console::WriteLine(e->GetType()->Name+": Port nie gotowy!");
 48.         }
 49.         catch (ArgumentException^ e)
 50.         {
 51.                 Console::WriteLine(e->GetType()->Name+": nie prawidłowa nazwa portu musi sie zaczynac od COM");
 52.         }
 53.        
 54.         Console::Write("Wciśnij ENTER by skończyć program");
 55.         Console::Read();
 56.     return 0;
 57. }


I to wszystko możemy projekt zapisać i skompilować , program od strony PC jest gotowy. teraz jednak musimy napisać program dla
naszej płytki żeby sprawdzić czy wszystko działa tak jak chcieliśmy:

Obrazek

Otwieramy zatem Arduino IDE lub VSC czy VS z wtyczkami i piszemy :
 1. int ledPin = 13;
 2. int state=0;
 3. void setup() {
 4.     pinMode(ledPin, OUTPUT);
 5.     Serial.begin(9600);
 6. }
 7.  
 8. void loop() {
 9.   if (Serial.available() > 0)
 10.   {
 11.     state = Serial.read();
 12.  
 13.     switch(state)
 14.     {
 15.       case '1':
 16.         digitalWrite(ledPin,HIGH);
 17.       break;
 18.       case '0':
 19.         digitalWrite(ledPin,LOW);
 20.       break;
 21.       default:
 22.       break;
 23.     }
 24.   }
 25. }
W zasadzie program jest tak banalny, ze nie musimy go omawiać , ale warto wspomnieć, że połączenie RS232 nawiązujemy
z szybkością 9600bps. Teraz możemy skompilować nasz program i wgrać do mikrokontrolera.
I to na tyle , najprostsza metoda sterowania z poziomu komputera diodą led na naszej płytce ładnie działa.
Pobawcie się trochę :)

oczywiście w Visual Studio C++ Express lub Community , możemy stworzyć coś poważniejszego i ładniejszego ...
dlatego teraz zajmiemy się trochę bardziej zaawansowaną obsługą połączenia RS232 z naszą płytką, gdyż nie tylko będziemy
wysyłać komendę do płytki , ale też i odbierać i prezentować wyniki pomiaru na komputerze w okienkowej aplikacji ....

Zaczynamy:

Po uruchomieniu VC++ wybieramy typ projektu tym razem zamiast jak wcześniej projekcie CLR Console Application wybieramy :
Windows Form Application . Dzięki temu nasz program będzie prawdziwie Winzgrozowy i przyprawiał niektórych o mdłości ...
Nadajemy też naszemu projektowi nazwę co widać na screenie poniżej np: Woltomierz i klikamy ok.

Obrazek

Teraz po dłuższej chwili system wygeneruje całe stado na pozór zbędnych plików.

Obrazek

Wszystko ładnie widać po lewej stronie. Dla nas szczególnie interesujący jest Header Files i zawarty tam plik Form1.h,
który otwarty widać pośrodku ekranu. Jak widać jest to puste okienko windowsowe. Możemy tu dowolnie modyfikować jego rozmiar,
oraz inne parametry jak nazwa co czynimy w okienku Properities po prawej stronie ekranu -- na fotce schowany za toolbox,
jak też dodawać nowe elementy, które są dostępne w widocznym właśnie po prawej Toolbox-ie.

Przystępujemy do budowy/rysowania aplikacji:

W naszym okienku musimy pododawać potrzebne nam klawisze i pola oraz opisy zatem do dzieła:

Jako że będziemy używać portu serial -- wyszukujemy na toolboxie w sekcji Components kontrolki serialPort i przeciągamy na nasze okienko
jak widać kontrolka układa się u dołu ekranu, podobnie postępujemy z kontrolka Timer. Teraz poumieszczamy przyciski checkboxy i labele
wszystkie znajdziemy w toolboxie w sekcji Common Controls - wybieramy nam potrzebne i przeciągamy na nasze okienko gdzie teraz
możemy modyfikować ich parametry jak rozmiar i opisy w properities,  a nasza aplikacja może wyglądać np tak:

Obrazek

Właściwie już na tym etapie możemy skompilować nasz program i będzie on działał , ale nie tak jak chcemy bo przecież mamy tylko okienko z przyciskami i nic więcej. Teraz więc musimy pokazać elementom do czego mają służyć.

Zatem do dzieła :

na pierwszy ogień weźmiemy nasz przycisk połącz klikamy go prawym klawiszem myszki i wybieramy View Code gdzie w pustej sekcji:
 1. private: System::Void button1_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {
 2.  
 3. }
musimy pokazać przyciskowi co ma robić więc opisujemy fragment kodu opisujący zachowanie naszego przycisku, a całość powinna wyglądać tak:
 1.  private: System::Void button1_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e)
 2. {
 3.  
 4.                                  if (!port_open) {
 5.  
 6.  
 7.                                          this->serialPort1->PortName=this->comboBox1->Text;
 8.                                          serialPort1->Open();
 9.                                          this->button1->Text="Zamknij";
 10.                                                  port_open=true;
 11.                                  
 12.                                  } else { serialPort1->Close();
 13.                                          this->button1->Text="Połącz";
 14.                                  port_open=false;}
 15.  
 16.  }
 17.                          
Od tej pory nasz klawisz wie, że ma otwierać port, ale też ma się zmieniać napis na klawiszu który będzie informował nas o możliwym działaniu
oraz czy port otwarty czy tez nie. No ładnie , ale nie wiemy jaki port ma być otwarty wiec zajmijmy się naszym drugim obiektem --- czyli naszą kontrolka serialPort  podobnie prawym klawiszem myszki - view Code i w jego sekcji dopisujemy:
 1. private: System::Void serialPort1_DataReceived(System::Object^  sender, System::IO::Ports::SerialDataReceivedEventArgs^  e) {
 2.  
 3. unsigned char data0, data1;
 4.  
 5. if (serialPort1->ReadByte()==0xAB) {
 6. data0=serialPort1->ReadByte();
 7. data1=serialPort1->ReadByte();
 8.  
 9. volty=Math::Round((float(data0*256+data1)/1024*5.00),2);
 10.  
 11.  
 12. data_count++;
 13.  
 14. }
 15. serialPort1->ReadByte();
 16.                          }
Jak widzicie opisałem zadania naszego portu , oraz umieściłem w zmiennej volty funkcję,
która odczytane dane z ADC przeliczy na napięcie i w tej postaci będzie wyświetlane w sekcji label1. Oczywiście szybkość portu określamy
w properities dla controlki na identyczną jak w programie dla płytki xxxduino.

Tak , ale mamy kilka portów serial i chcemy mieć możliwość wybierania no to do dzieła.
Pod przyciskiem połącz (button1) umieściliśmy combobox i w procedurce przycisku dodaliśmy zależność i wszystkie porty jakie
mamy pojawią się w naszym combo odpowiada za to ta linijka  kodu umieszczona w sekcji button1:
 1. this->serialPort1->PortName=this->comboBox1->Text;
Tak tu was postraszyłem ze będzie to trudne , ale kłopotem będzie wybieranie naszego kanału ADC i jego uruchomieniem. W tym celu w sekcji
naszego timera umieszczamy kod:
 1. his->label1->Text=Convert::ToString(volty)+ " V";
 2.  
 3. this->label3->Text=Convert::ToString(data_count*10)+ " reads/s";
 4. data_count=0;
a w sekcji listBox1:
 1. array<unsigned char>^start ={0xAC,(0x10+channel)};    
 2. array<unsigned char>^stop ={0xAC,0x00};
 3.                                  if (!adc_on) {
 4.                                          serialPort1->Write(start,0,2);
 5.                                           this->button2->Text="Stop";
 6.                                                  adc_on=true;
 7.                                  
 8.                                  } else {
 9.                                                          serialPort1->Write(stop,0,2);
 10.                                          this->button2->Text="Start";
 11.                                  adc_on=false;}

I to w zasadzie wszystko , ciężko cokolwiek opisać w przypadku VisualStudio i tworzenia aplikacji na windows gdyż wszechobecne kreatory skutecznie generują 98% kodu samym nam zostawiając niewiele roboty, czego nie opisałem znajdziecie w kompletnym źródle programu który po
wypakowaniu folderu otwieramy plikiem Voltage_Meter.sln

(Jak się znajdzie dodam)

A tak się prezentuje nasz programik po uruchomieniu :

Obrazek

Tymczasem czas na drugą połowę czyli program dla naszej płytki xxxDuino, który prezentuje się następująco:
 1. int voltage =0;
 2. int channel =0;
 3. int voltage1 =0;
 4. int chanel1 =1;
 5.  
 6. unsigned char incomingByte = 0;
 7. boolean measure=false;
 8.  
 9. void setup() {
 10.  
 11.   Serial.begin(9600);
 12. }
 13.  
 14. void loop() {
 15.  
 16.   if (measure) {
 17.  
 18.     voltage=analogRead(channel);
 19.     voltage=analogRead(chanel1);
 20.     Serial.print(0xAB,BYTE);
 21.     Serial.print(voltage>>8,BYTE);
 22.     Serial.print(voltage%256,BYTE);
 23.     Serial.print(voltage1>>8,BYTE);
 24.     Serial.print(voltage1%256,BYTE);
 25.     delay(50);
 26.  
 27.   }
 28.  
 29.   if (Serial.available() > 0) {
 30.     delay(10);
 31.  
 32.     if(Serial.read()==0xAC) {
 33.       incomingByte =Serial.read();
 34.  
 35.       switch (incomingByte) {
 36.  
 37.       case 0x10:
 38.         measure=true;
 39.         channel=0;
 40.         chanel1=0;
 41.         break;
 42.  
 43.       case 0x11:
 44.         measure=true;
 45.         channel=1;
 46.         chanel1=1;
 47.         break;
 48.  
 49.       case 0x12:
 50.         measure=true;
 51.         channel=2;
 52.         chanel1=2;
 53.         break;
 54.  
 55.       case 0x00:
 56.         measure=false;
 57.         break;
 58.  
 59.       }
 60.  
 61.     }
 62.  
 63.   }                
 64.  
 65. };
Jak widać nic specjalnego tu niema, ale w razie pytań zapraszam do komentarzy.
Tymczasem po wgraniu naszego programu do płytki możemy się cieszyć naszym woltomierzem na PC
 ! Wiadomość z: Lothar TEAM
UWAGA !!

Zakres pomiarowy to 0 - 5V dla wyższych napięć należy się postarać o właściwy dzielnik napięcia.  Podłączenie napięcia wyższego niż 5V do pinu mikrokontrolera spowoduje trwałe jego uszkodzenie.
Żeby nie było ostrzegałem :)
Powodzenia
ODPOWIEDZ

Wróć do „..:: Na szybciora --- z cyklu Sun Poleca C++ z pieca...”